Etu

FODBITS
1. Ei liukumista työn aikana. Automaattinen kiristys ilman uudelleenkiristystä.
2. Vapauta käsin kierteityksen tai porauksen jälkeen.Koukkuavainta ei tarvita.
3. Se voi napauttaa M24-ruuvia ja porata φ30 mm:n porausreiän.
4. Kääntö taaksepäin ja lukitus voidaan tehdä yhdellä kosketuksella.
5. Ei löystymistä hätäpysäytyksen yhteydessä korkealla kierrosluvulla.
6. Sama vääntömomentti eteen- ja taaksepäin kierrossa.
7. Lukitusmekanismi mahdollistaa työskentelyn vastakkaisilla kierroksilla.
8. Todellinen avaimeton itsekiristyvä poraistukka.